Koss logo

 

 

 

 

Koss support

 

Har du en Koss Porta Pro med feil eller mangel? Koss Porta Pro Classic

Klikk her for å reklamere på din Porta Pro.


Garantien gjelder for den originale kjøper av produktet. 
For at garantien skal kunne gjøres gjeldende må original kjøpskvittering fremlegges.

Hodetelefonen skal fortrinnsvis leveres inn i den forretning hvor den er kjøpt.

Garantien gjelder kun for privatpersoner.

Tura Scandinavia AB tilbyr en garanti for Koss hodetelefoner som er solgt  gjennom våre godkjente forhandlere.

Garantien dekker:
• Utbedring av feil som oppstår ved normal bruk av produktet i hele produktets levetid

Garantien dekker IKKE:
• Frakt til/fra verksted
• Utbedring av feil som har oppstått ved unormal bruk. 

Herunder typiske feil som:
  o Brukket bøyle
  o Røket ledning
  o Fjerning av fremmedlegemer fra elementer 
     (for eksempel fjerning av hårstrå)
  o Skifte av øreputer
  o Sprengte elementer


REKLAMASJONER I HENHOLD TIL FORBRUKERKJØPSLOVEN

Ved feil og mangler som faller inn som reklamasjon under
forbrukerkjøpslovens §27 vil Tura Scandinavia AB dekke fraktomkostninger. Tura Scandinavia AB vil i henhold til forbrukerkjøpsloven §30 avgjøre hvilken type avhjelp som skal benyttes.


Ved alle reklamasjoner SKAL original kvittering følge varen.

Tura Scandinavia AB forbeholder seg retten til å endre disse betingelser uten varsel.


Oslo, januar 2013
Tura Scandinavia AB